Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Phan mem quan ly garage

Phần mềm quản lý Garage xoay quanh quy trình 4 bước đơn giản và hiệu quả

Phần mềm quản lý Garage xoay quanh quy trình 4 bước đơn giản và hiệu quả gồm cố vấn dịch vụ thực hiện báo giá, xuất lệnh sửa chữa cho nhân viên kho và bộ phận sửa chữa và thâu ngân. In và xuất phiểu ra cổng cho khách hàng.

Phan mem quan ly garage

Báo giá: cố vấn dịch vụ (cvdv) dễ dàng báo giá từng món chính xác, tiết kiệm thời gian và cực tiện dụng
Lệnh sửa chữa: kỹ thuật dễ dàng theo từng hàng mục để thực hiện công việc sửa chữa. Nhất quán giao diện giúp người quản lý dễ dàng theo dõi
Quyết toán: giao diện thiết kế giúp loại bỏ các sai xót do thao tác, dể dàng theo dõi trạng thái từng hạng mục
Phiếu ra cổng: khách hàng nhận phiếu ra cổng với thông tin rõ và chuyên nghiệp
Quản lý người dùng: phân quyền linh đông tương thích với đa dạng mô hình garage
Thông tin xe: nhập một lần sử dụng lại nhiều lần
Quảng lý phụ tùng: đây là công đoạn đau đầu với nhiều chủ garage vì không biết hàng còn hay hết, tồn đọng với GMS đã hỗ trợ tối đa các khó khăn này.
Thông kê báo cáo: chỉ một báo cáo chủ garage đánh giá toàn bộ doanh thu, công nợ từng hạng mục

Sản phẩm được xây dựng trên kinh nghiệm 30 năm của garage Thống Phát Auto. Bạn hoàn toàn yên tâm phát triển dịch vụ,

No Comments

Enroll Your Words

To Top