Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

phan-mem-cho-xe-hoi

Công cụ Quét BAFX OBD2 cho xe hơi

Công cụ quét OBD2 của BAFX cắm vào xe và gửi thông tin tới điện thoại Android hoặc máy tính Windows. Phần mềm chẩn đoán ô tô của nó đọc và hiển thị ý nghĩa cho hơn 3.000 DTC chung và DTC của nhà sản xuất chính. BAFX hoạt động với một loạt các phần mềm quét để kiểm tra các thành phần của xe hoặc thậm chí kiểm tra phát thải và mileage.

 phan-mem-cho-xe-hoi

No Comments

Enroll Your Words

To Top