Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

phan-mem-cho-xe-hoi

Máy ScanGauge II Ultra Compact cho xe hơi

Máy ScanGauge II Ultra Compact là máy tính ba-trong-một chuyến đi ô tô, máy quét chẩn đoán, và màn hình đo. ScanGauge II có thể hiển thị 37 phụ thuộc khác nhau của xe, bao gồm tiêu thụ nhiên liệu, sạc pin cho xe hybrid, piston ga, dữ liệu cảm biến O2, và nhiều hơn nữa. Màn hình mỏng hiển thị thông tin thời gian thực trong khi lái xe và cho phép người dùng kiểm tra và xóa Mã Chẩn đoán Chẩn đoán (Diagnostic Trouble Codes – DTC) trên hầu hết năm 1996 hoặc xemới hơn .

phan-mem-cho-xe-hoi

No Comments

Enroll Your Words

To Top