Bubo Bubo -Phần mềm theo dõi camera trên Android chophanmem.com.vn
phan mem theo doi camera tren android,

Bubo Bubo -Phần mềm theo dõi camera trên Android


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (39)
733

MÃ CÀI ĐẶT

Hướng dẫn cài đặt

chophanmem

QRCode

Phát hành: Orbit Dung lượng: 3.3M
Hạn định: Miễn phí Hệ điều hành: Android
Ngày: 16/07/2012 Lượt xem: 4463 lượt xem.
Download: Tải về Cập nhật: -

Bubo Bubo là một phần mềm android giúp người dùng theo dõi từ xa H.264/JPEG cho các loại máy ghi video kỹ thuật số đặc biệt.

Điền đầy đủ các thông tin:IP, port(cổng), username(tài khoản) và password(mật khẩu) một cách chính xác để thêm một trang mới.

Nó có thể được xem trong chế độ đứng hoặc nằm ngang.

Tính năng:
Nó hỗ trợ kiểm soát các động tác:
1. Thu nhỏ để chuyển đổi chế độ kênh quard

Trong chế độ kênh quard:
a. Di chuyển sang trái để chuyển kênh quard tiếp theo
b. Di chuyển sang phải để chuyển đổi kênh quard trước đó

Trong chế độ kênh đơn:
a. Di chuyển sang trái để chuyển kênh tiếp theo
b. Di chuyển sang phải để chuyển sang kênh trước đó

2. Nhấp 2 lần để chuyển đổi chế độ kênh đơn
Trong chế độ kênh đơn:
a. Di chuyển sang trái để chuyển kênh tiếp theo
b. Di chuyển sang phải để chuyển sang kênh trước đó

Chú ý:
Nếu PTZ cấu hình DVR cho phép nhưng không có biểu tượng của chức năng PTZ  với PTZ camera trên Bubo Bubo , xin vui lòng cập nhật phần mềm mới hơn.
Nếu tên kênh là các ký tự rác hoặc trống rỗng, đó là điện thoại của bạn không hỗ trợ phông chữ cho các ngôn ngữ cấu hình DVR.

Ảnh phần mềm

  • phan mem theo doi camera tren android
  • phan mem theo doi camera tren android
  • phan mem theo doi camera tren android


Bạn có thắc mắc gì ?

(bắt buộc)